2003 Mount Everest

Hlavní vedoucí: Jan "Edher" Svoboda

Programové vedoucí: Veronika "Verda" Stará