2009 Mlhy nad Albionem

Slyš, poutníče, příběh z dob již předlouho ztracených v mlhách zapomnění. Tehdy nad vysokými věžemi mocného Kamelotu třepo­taly se ještě bílé praporce krále Artuše s drakem rudým jako krev, po zelených kopcích hrdého Albionu rozléhal se dusot kopyt ušlechtilých ořů a zemí řinčely ostré meče vedené silnými pažemi mužů chrabrých srdcí, by chránily slabé a bezbranné. Z těch dávných časů je náš příběh. Příběh o velkém přátelství a podlé zradě, horoucí lásce a spalující nenávisti. Budu tvým průvodcem v těch mlhách, jež halí prastarý ostrov Albion. Dobře je znám. A že ty neznáš mé jméno? Jsem Myrddin Emrys, poutníče. Jsem Merlin.


Hlavní vedoucí: Bára Lebdušková

Programové vedoucí: Pavlína Provazníková, Jiří Tomášek