2010 Dead or Alive!

Slunce se nacházelo v nadhlavníku a nemilosrdně pálilo. Jimu Carterovi stékal pot ze zpoceného čela přímo do očí. Zamrkal, aby si pročistil zrak, a pozorně se znovu zadíval na muže uvolněně stojícího proti němu, jehož tvář zakrýval ošoupaný širák. Všude byl klid. Jen ztichlou ulicí hnal syčící vítr oblaka prachu a na zrezivělých řetězech skřípavě povr­závala vývěsní deska s neuměle vyvedenými písmeny 'SALOON'. Náhle na kostelní věži přeskočila ručička a rozezněl se zvon. Bylo pravé poledne. Ulicí práskl jediný výstřel. Jimův hrudník explodoval strašlivou bolestí. Klobouk se mu svezl na stranu a kolena se pod ním podlomila. Upadl do prachu. Poslední, co spatřil, byla karmínově rudá krev vsakující se do bílého písku. A černá silueta muže svírající dosud kouřící kolt. Pak již neviděl vůbec nic... Za dalekými horami, dravými řekami a vyprahlou pustinou leží Západ. A tam, skryto ve stínu věčně zachmuřených kopců, se rozkládá staré hornické městečko Broken Hills. Od té doby, co se v kopcích za městem našlo zlato, je zde zase živo. Zase zde zní dusot koňských kopyt, voní spálený střelný prach, whiskey teče proudem a ozývá se výskot tanečnic. Ale prokleté zlato láká i muže s minulostí temnější než hlubiny Pekel. Muže, jejichž portréty visí na každé křižovatce. Muže označené cejchem 'mrtvý nebo živý'. DEAD OR ALIVE!


Hlavní vedoucí: Bára Lebdušková

Programové vedoucí: Pavlína Provazníková, Jiří Tomášek