2011 Na křídlech pegasa

Bělostné věže Džoffy, nejskvost­nějšího města na celém fénickém pobřeží, jsou zahaleny černým suknem. Městem se šíří zděšení a strach. To princezna Andromeda zastínila svojí nadpozem­skou krásou i samotnou bohyni Héru, ženu hromo­vládného Dia. Takové rouhačství však nemůže zůstat nepotrestáno! Nebude-li Andromeda do novoluní obětována bohům, z temných mořských hlubin povstane poslední z Titánů, strašlivý Kraken, a Džoffa bude smetena z povrchu zemského.

Jen jediný muž, Perseus, syn Dia a dívky Danae, nehodlá té krutosti nečinně přihlížet. S hrstkou věrných vydává se na pouť plnou zoufalství a beznaděje, na pouť za záchranou své lásky, Andromedy. Dokáže však překonat nástrahy, jež uchystali mu bohové i lidé? Zvládne Andromedu zachránit dříve, než na nebesa vyhoupne se nový měsíc? Jak by to jen mohl stihnout? Snad jen… snad jen na křídlech pegasa.


Hlavní vedoucí: Bára Vaňková

Programové vedoucí: Pavlína Provazníková, Jiří Tomášek