2012 Dvanáct a jeden úkol pro Asterixe

Kolem roku 50 před narozením Krista byla celá Galie, dnes známá pod jménem Francie, pokryta hlubokými, majestátnými lesy. Po urputných bojích se místní obyvatelé museli sklonit před římskými legiemi vedenými proslulým vojevůdcem Gaiem Iuliem Caesarem. Celá Galie se tak stala provincií věhlasné Říše římské… Skutečně je tomu tak? Opravdu celá Galie?

Kdesi na severu, v Armorice, odolává jedna malá vesnička už po řadu let neporazitelným římským legiím. A je to hlavně zásluhou moudrého Asterixe, nejlepšího válečníka osady, a jeho statečného a věrného přítele, siláka Obelixe. Ti dva spolu zažili již nejedno dobrodružství, ale to největší, to největší je teprve čeká. Prožijte ho s námi!


Hlavní vedoucí: Bára Vaňková

Programové vedoucí: Pavlína Provazníková, Jiří Tomášek