Tábor SVAMP 2014

Lovci mamutů V dobách předávných, dlouho zapomenutých, kdy se po naší zemi ještě proháněli tvorové jen těžko představitelných tvarů a rozměrů, kdy život pralidí sužoval všudypřítomný led, putoval naší kotlinou kmen lovců od Ptačí hory. Chceš zjistit jak strastiplné bylo zjískávání potravy? Budování obydlí a získání a ochrana nejcennějšího pokladu - ohně? Tak neváhej a pojeď s námi na tábor.

Zajímáš se víc o kmen statečných lovců? Chceš vědět kde je Ptačí hora? Jak asi vypadá? Čti dál!

Táborový blog

Naši archelogové objevili jeskyni plnou pozoruhodně zachovalých nástěnných maleb. Na následujících řádcích se o ně s Vámi podělíme. Bohužel z nástěnných maleb se nedochovalo vše. Několik posledních kreseb, než kmen opustil tuto jeskyni, je poškozeno natolik, že se z nich nedá nic vyčíst.

Záznam umění, kterým se lovci od ptačí hory bavili v období dešťů

Lovci mamutů – Divočáci
Jó ten mamut,
to je smrad,
to je smrad,
že by z toho lovec pad.

Jó ten lovec taky,
ten moc vábně nevoní,
jeho vůně připomíná,
jen mamutí spřežení.

A kdo tomu nevěří,
dáme si ho k večeři.
Dosyta se nažerem,
až se z toho pos....

Lovci mamutů – Šavlozubé veverky
Jednou takhle po roce
potkal jsem u mamuta lovce
mamut na mě kouknul
a já žvejku spolknul.

Pak mi žvejka vyskočila,
a mamuta zalepila.
Na ramenou ho odnesu,
a k večeři vám ho přinesu.

Lovci mamutů – Fufíci
Za horama za dolama
bydlí tam pan lovec,
který má rád tanec
a říkají mu kanec.

Těm v občasném podnebí
pár mamutů se objeví,
lovec na něj útočí,
až se Země protočí.

Lovci mamutů – Koleni
Blbí lovci mamutů
tak vůbec nevědí
že se nohy mamutů
stříkat nikdy nemusí.

A ti lovci mamutů
když loví mamuty
pokřikem hutu tu
ho vždy uloví

Borůvkový song – Miška Hriciková
Když jdu po smrkovém lese,
borůvkový keř na mě se třese
zleva zprava borůvka
žádná lesní močůvka

Vraní oko čtyřlisté
však podobá se velice
naší modré borůvce
spleteš si je lehounce

Proto rada veliká
do každého knedlíka
borůvky si umyju
a pak až se nažeru

Borůvkový protestsong – Táda Nanjo
Tam kde rostou borovice
a vlhko je ve vzduchu
borůvky nemyté rostou přece
a přenáší kdejakou chorobu

Pravděpodobnost nakažení
je sice pramalá
ale jistota zdraví pořád není
stoprocentně veliká

Borůvka každá miliontá
je vážně nakažená
umytá či neumytá
pořád je dost špatná

Umytí moc nepomůže
ale pocit z toho je lepší
proto umývat borůvky se může
ale rozhodně nemusí

A proto jezte borůvky
- jsou dobré a nic vám nehrozí

Úterý 22. 7.

Nástěnné malby dne pravěkých lovců

Na jižní straně jeskyně pravěkých lidí byla vykopána soška nahé ženy, vyrobená z pálené hlíny. Zajímavostí je výrazná stylizace obličeje (oči jsou pouhé rýhy), nepřítomnost krku, mohutnost povislého poprsí a boků. Na zadní straně jsou patrné rýhy znázorňující zřejmě tukové zářezy. Kromě sošky byla nalezena ještě malba s výjevem ze sběru lesních plodů a podivuhodným vyobrazením paranormálních jevů. Lovci zřejmě hledali posvátné kopí na starém pohřebišti a během toho zažili zajímavá dobrodružství.

Pondělí 21. 7.

Nástěnné malby dne pravěkých lovců

Průzkum pravěkého obydlí pokračuje a byla objevena další malba zobrazující lov ryb. Můžeme si povšimnout mraku a srážek, takže předešlý tanec deště byl zřejmě úspěšný. Při archeologickém průzkumu byl objeven náhrdelník ze zubů šavlozubého tygra, který lovci vyráběli pro svého náčelníka. Ke konci dne se pralidi starali o své šamany aby lovcům nakláněli božstva a zaručovali jim hojnost potravy.

Neděle 20. 7.

Nástěnné malby dne pravěkých lovců

Při dalším průzkumu byla odhalena malba, podle které můžeme usuzovat, že naši lovci pátrali po zdroji pitné vody. Jejich snahy byly dle vyjádření našeho hydrogeologa úspěšné. Dále vidíme skupinku lovců osvěžujících se v jezeře, takže se dá usuzovat, že bylo veliké horko. Ve snaze naklonit si boha deště, aby jim vzešla úroda, předvedli večer rituální tance za zvuku hudby.

Sobota 19. 7.

Nástěnné malby dne pravěkých lovců

Další průzkumy jeskyní odhalily malbu zobrazující pochod lovců mamutů za potravou. Podle vyobrazeného slunce můžeme usoudit, že bylo pěkné počasí. Jejich cesta byla náročná, plná strastí a překážek, ale nakonec se dobrali ke svému cíli. Podle nalezených artefaktů ze starověkého Řecka usuzujeme, že naši lovci navštívili muzeum antických soch, které si prohlídli a poté se vrátili zpátky do osady.

Pátek 18. 7.

Nástěnné malby dne pravěkých lovců

Důkladný průzkum postranních chodeb odhalil sérii unikátních kreseb, dokazujících, že pravěký člověk byl schopný asociativního myšlení. Ústředním motivem je ledovcové jezero, které lovcům sloužilo jako zdroj čerstvé pitné vody pro kmenového náčelníka, vyobrazeného v levé spodní části malby. Během krátkého, avšak horkého léta, skýtala voda i příjemné osvěžení. Nenápadný obrázek v pravém spodním rohu odhaluje postavu, klanící se k pravěké modle. Večer pak pravěcí lidé uctívali své bohy zpěvem a tancem.

Čtvrtek 17. 7.

Nástěnné malby dne pravěkých lovců

V další části zkoumaného pravěkého obydlí nacházíme pečlivé vyobrazení největšího z triumfů pravěkých lovců. Obecně uznávaný je výklad, který hovoří o náročné cestě pravěkého člověka při lovu největšího tvora prehistorických plání. Tato zkouška vyžaduje nezměrné množství sil fyzických i psychických a je lemována alejí útrap. Vidíme zde znázorněné i aspekty samotného lovu, tedy souhry mnoha lovců při nahánění mamutů. Předpokládáme, že pro daný kmen dopadl úspěšně, o čemž svědčí vyobrazení velkolepé hostiny, která zakončila jejich náročný den.

Středa 16. 7.

Nástěnné malby dne pravěkých lovců

Tato velmi stará jeskynní malba znázorňuje velkou dopolední bitvu o nová loviště v důsledku hádky náčelníků pěti kmenů. Malba znázorňuje také velikou odvahu a oddanost pravěkých lovců.Podrobné archeologické studie odhalily i to, že se pod zřejmě zapadajícím sluncem ve vysoké trávě potuluje i duch lovu a další, v té době nejspíš skutečné bytosti. Vědci se domn ívají že zde vidíme dále tvorbu pravěkých oděvů,pravěké sporty, tance u ohně a první známky pravěkého divadla.

Úterý 15. 7.

Nástěnné malby dne pravěkých lovců

Na této malbě pravěcí lidé zachycují činnosti, které vykonávali další den. Stejně jako u první malby je časová souslednost patrná z vyobrazení slunce. Dopoledne se kmen staral o své ošacení (pravděpodobně připravoval oděvy pro válečníky kmene). Po poledni se pralidé zabývali obstaráváním a udržením jedné z nejcennějších věcí - ohně. Po připravení ohnišť se lovci vydali obstarat potravu. Dnes se jim nepovedlo vystopovat žádného mamuta ani jiné větší zvíře, a tak nepohrdli veverkami, jejichž lov nebyl vůbec snadný...

Pondělí 14. 7.

Nástěnné malby dne pravěkých lovců

První z maleb popisuje průběh jednoho všedního dne pravěkých lidí. Jednotlivé úkony jsou seřazeny podle polohy slunce na obloze. Dopoledne proběhla činnost, důležitá, ba přímo nezbytná pro přežití celého kmene - velenáročný lov králíků. Lehce po poledni se probudili stařešinové kmene. Zkušenosti a moudrost kmetů jsou pro chod kmene nezbytné, proto jim mladší členové plní všechna jejich přání. Poslední část malby popisuje odpolední strasti kmene při shánění vhodného materiálu na stavbu a opravu obydlí. Z maleb je jasné, že hlavním úskalím této činnosti nejsou běžbé nástrahy lesa, jako je divoká zvěř, nýbrž bojovníci nepřátelského kmene....

Letní dětský tábor SVAMP 2014: Lovci mamutů se uskuteční v prostředí tábořiště Vítězná-Hájemství nedaleko Dvora Králové (mapa). Tábor se koná od 13. 7. do 26. 7. 2014. Táborníky převezmeme v neděli 13. 7. mezi 9.00 až 10.00 v prostředí tábořiště. Tábor končí v sobotu 26. 7. 2014, své dítě si tedy můžete vyzvednout poslední den tábora mezi 10.00 až 12.00 opět v prostředí tábořiště.

Důležité informace

     Telefon: 605 322 378 (v případě, že se nedovoláte, zkuste to, prosím, o chvíli později)
     E-mail: sdruzeni.SVAMP@gmail.com
     Adresa tábora: Tábor SVAMP, Vítězná - Hájemství 1, 544 01 Dvůr Králové
     Hlavní vedoucí: Matěj Žáček

Důležité dokumenty

Instrukce - SVAMP 2014 Potvrzení - lékař
Instrukce pro
tábor SVAMP 2014
Potvrzení o zdravotní
způsobilosti a bezinfekčnosti
Tábory